BEHANDELWIJZE

 

 

Wat kunt u verwachten als u komt voor behandeling middels Acupunctuur?

 

Als u de eerste keer komt voor behandeling zullen uw gegevens, zover niet bekend, worden opgenomen en zal er een vraaggesprek worden gehouden met betrekking tot uw klachten. De acupunctuur is gebaseerd op het herstellen van de energetische balans in uw lichaam. Om een indruk te krijgen van die verstoorde balans wordt gebruikt gemaakt van uw gegevens uit het vraaggesprek, aangevuld met de gegevens uit de pols- en tongdiagnostiek, en in sommige gevallen uit de gelaatsdiagnostiek.

 

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt er een keuze gemaakt welke acupunctuurpunten er gekozen worden om te prikken en vervolgens worden deze punten aangeprikt met de acupunctuurnaalden. Deze zullen een 25 min in het lichaam blijven zitten, zodat alle energie langs de naalden is geweest (alle energie stroomt 50 maal per etmaal door het lichaam) en ze haar effect heeft. Daarna worden alle naalden weer verwijderd.

 

Elke behandeling is opgebouwd uit een gedeelte polsdiagnostiek en het plaatsen van de naalden (25 min) en een gedeelte dat de naalden moeten blijven zitten (25 min), zodat alle energie even langs de naalden kan komen. De totale duur van de behandeling zodoende op ongeveer 50 min.

 

Tussen de behandelingen in probeert u waar te nemen of uw klachten verminderen of veranderen. Daarbij is totale welbevinden van belang. Binnen 6 behandelingen willen we graag een verbetering van de klachten kunnen constateren. In onderling overleg wordt dan bekeken hoe lang de behandeling wordt voortgezet. Belangrijk is wel dat er een positieve werking wordt ervaren of geconstateerd. Bij het uitblijven van een positief resultaat binnen de 6 behandelingen, wordt in overleg met u besloten om de behandeling te stoppen.

 

 

 

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend  |  Privacyverklaring