PARKINSON-NET

 

 

Waar staat ‘ParkinsonNet’ voor?

 

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In heel Nederland zijn inmiddels netwerken van zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet. Zorgverleners die betrokken zijn bij het ParkinsonNet zijn Neurologen, Revalidatieartsen, Parkinson-verpleegkundigen, Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten Mensendieck en Caesar, Logopedisten, Ergotherapeuten, Diëtisten en Psychologen.

 

 

 

 

Gorissen Terwint Fysiotherapie & ParkinsonNet

 

Sinds 2008 is onze praktijk voor (Sport)Fysiotherapie en Acupunctuur aangesloten bij het ParkinsonNet Sittard-Geleen voor de regio Beek Lb. Het is dan ook de enige praktijk voor Fysiotherapie in de gemeente Beek. Opzet van het netwerk is dat de aangesloten zorgverleners voldoende expertise ontwikkelen door een voldoende aanbod van Parkinsonpatiënten. Aan deze kwaliteitseis komen we ruimschoots tegenmoed en kunnen u op een goede wijze begeleiden en behandelen.

 

 

Waarom is er een ParkinsonNet?

 

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Bovendien is het zo dat wanneer een zorgverlener meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson in behandeling heeft, hij ook meer expertise heeft over de aandoening en behandeling, dan wanneer er maar een enkele patiënt met de ziekte van Parkinson behandeld wordt.

 

 

Wat is de meerwaarde van een ParkinsonNet-therapeut?

 

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Daarnaast werken ParkinsonNet-therapeuten nauw samen met de neurologen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert voor mensen met de ziekte van Parkinson.

 

 

Mensen met de ziekte van Parkinson die verzekerd zijn bij CZ

 

Sinds 2013 heeft CZ een duidelijk beleid ten aanzien van de behandeling van mensen met een bepaalde aandoening. Het betreft hier mensen met de ziekte van Parkinson, mensen met Claudicatio Intermittens (etalagebenen), mensen met aandoeningen en klachten van de Bekkenbodem inclusief organen van het kleine bekken en mensen met lymfe-aandoeningen of oedeem.

In het contract van de zorgverlener met het Cz staat dat de zorgverlener de Fysiotherapie verband houdend met de diagnose Parkinson aan de verzekerde uitsluitend verleent indien de Fysiotherapeut aangesloten is bij ParkinsonNet.

Uitzondering hierop is de situatie dat de verzekerde reeds vóór 2013 voor de diagnose Parkinson in behandeling was bij de zorgaanbieder/Fysiotherapeut. De Fysiotherapeut moet zich dan wel maximaal inspannen om zich alsnog aan te sluiten bij ParkinsonNet.

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend  |  Privacyverklaring

PARKINSON-

NET

 

 

Waar staat ‘ParkinsonNet’ voor?

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In heel Nederland zijn inmiddels netwerken van zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet. Zorgverleners die betrokken zijn bij het ParkinsonNet zijn Neurologen, Revalidatieartsen, Parkinson-verpleegkundigen, Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten Mensendieck en Caesar, Logopedisten, Ergotherapeuten, Diëtisten en Psychologen.

 

Gorissen Terwint Fysiotherapie & ParkinsonNet

Sinds 2008 is onze praktijk voor (Sport)Fysiotherapie en Acupunctuur aangesloten bij het ParkinsonNet Sittard-Geleen voor de regio Beek Lb. Het is dan ook de enige praktijk voor Fysiotherapie in de gemeente Beek. Opzet van het netwerk is dat de aangesloten zorgverleners voldoende expertise ontwikkelen door een voldoende aanbod van Parkinsonpatiënten. Aan deze kwaliteitseis komen we ruimschoots tegenmoed en kunnen u op een goede wijze begeleiden en behandelen.

 

Waarom is er een ParkinsonNet?

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Bovendien is het zo dat wanneer een zorgverlener meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson in behandeling heeft, hij ook meer expertise heeft over de aandoening en behandeling, dan wanneer er maar een enkele patiënt met de ziekte van Parkinson behandeld wordt.

 

Wat is de meerwaarde van een ParkinsonNet-therapeut?

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Daarnaast werken ParkinsonNet-therapeuten nauw samen met de neurologen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert voor mensen met de ziekte van Parkinson.

 

Voor de volgende onderwerpen verwijzen wij naar onze reguliere website:

  • Mensen met de ziekte van Parkinson die verzekerd zijn bij CZ
  •  

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend

Privacyverklaring