PRAKTIJK INFORMATIE

 

 

Welkom bij Gorissen Terwint Fysiotherapie

 

Graag willen we u informeren over de gang van zaken in onze praktijk. Wij behandelen, informeren, adviseren en begeleiden u bij uw klacht(en), zodat u weer zo goed en snel mogelijk uw dagelijkse activiteiten kunt voortzetten. Naast Algemene fysiotherapie kunt u bij ons terecht voor sportfysiotherapie en acupunctuur.

 

 

Openingstijden praktijk:

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagvan 07.30 tot 20.00 u. van 07.30 tot 20.00 u. van 07.30 tot 20.00 u. van 07.30 tot 20.00 u. van 07.30 tot 18.00 u.

 

 

 

 

Medewerkers

 

Het team van Gorissen Terwint Fysiotherapie bestaat uit:

Dhr. R.M.G. Gorissen, algemeen fysiotherapeut en acupuncturist. Hij is in 1982 afgestudeerd als fysiotherapeut en in 1988 als master of acupuncture en staat ingeschreven in het BIG-register, het Centraal Kwaliteits Register en is aangesloten bij de NVA. Naderhand heeft hij zich bekwaamd in de Sportfysiotherapie, in de methode Cyriax (gediplomeerd Cyriaxtherapeut), de methode McKenzie, de behandeling van Parkinsonpatiënten en taping.

 

Mevr. Y. Jacobs-Smeets, algemeen fysiotherapeute en in 1994 afgestuurd als fysiotherapeute. Naast algemene fysiotherapie heeft zij zich toegelegd op de behandeling van reumapatiënten (INDIRA-project OMC).

 

Dhr. R.E.J Terwint, Fysiotherapeut en Manueel therapeut heeft meer dan 5 jaar ervaring als sportinstructeur en is vervolgens in 2013 met de opleiding tot Fysiotherapeut aan de Hoge School Zuyd te Heerlen begonnen, die hij in 2017 afrondde. Aansluitend is hij de opleiding tot Manueel Therapeut gaan volgen aan het SOMT te Amersfoort. In 2020 sloot hij deze succesvol af met het behalen van zijn Master Manuele Therapie. In 2017 startte hij zijn eigen praktijk, Fysio Terwint Spaubeek en in 2020 heeft hij de praktijk van Jos van Stokkom overgenomen.

 

 

Wat kunt u bij ons verwachten?

 

Tijdens het eerste consult worden uw gegevens opgenomen in ons elektronische patiëntendossier. U moet zich kunnen legitimeren aan de hand van een geldig legititmatiebewijs.

 

Tevens zal er tijdens het eerste consult een vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarbij we uw klachten inventariseren en een behandelplan opstellen.

 

Heeft u een bepaalde voorkeur voor een fysiotherapeut, dan kunt u deze wens kenbaar maken en proberen wij met de planning daar rekening mee te houden. In principe blijft u gedurende de actuele behandelperiode bij de zelfde fysiotherapeut. Tijdens vakantie van de fysiotherapeut kan de behandeling tijdelijk overgenomen worden door een collega fysiotherapeut uit de praktijk of door een waarnemer (gediplomeerd fysiotherapeut).

 

 

Afspraak maken

 

Aanmelden voor een eerste afspraak kan persoonlijk in de praktijk of telefonisch tijdens de openingstijden van de praktijk. Aanmelden kan ook via de website onder de kop ‘Contact’ door uw gegevens in te vullen en in te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op.

 

 

Voor de eerste afspraak heeft u nodig

 

Uw verzekeringspasje, een geldig identiteitsbewijs en eventueel de verwijsbrief van huisarts of specialist. Wanneer uw arts een verwijzing geeft, neem deze dan ook altijd mee.

 

 

Directe toegankelijkheid

 

Voor het maken van een afspraak bij de fysiotherapeut heeft u niet persé een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. U mag met uw klachten uiteraard eerst langs de huisarts gaan, maar dat is niet noodzakelijk. Komt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut, dan houdt deze een screening om te kijken of u met uw klachten op de juiste plaats bent.

 

 

Chronische indicatie

 

Voor een chronische indicatie heeft u wel een verwijzing van huisarts, specialist of verpleeghuisarts nodig.

 

 

Zorgverzekeraars

 

Als fysiotherapiepraktijk hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten en komt uw behandeling voor vergoeding in aanmerking, mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Aan de hand van uw verzekeringsgegevens kunnen wij u precies vertellen op hoeveel vergoeding u recht heeft als er een indicatie voor fysiotherapie is.

 

 

Behandeling

 

De behandeling in de praktijk wordt gepland op een half uur. Dat wil niet zeggen dat het half uur volledig voor u beschikbaar is. Vaak moeten er binnen deze tijd nog administratieve gegevens worden vastgelegd. Soms zal het ook voorkomen dat de behandeling onderbroken wordt voor het beantwoorden van een telefoontje. Getracht wordt om deze onderbreking zo kort mogelijk te houden.

 

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen of de verwijzend arts acht het wenselijk dat u thuis behandeld wordt, dan is dat bij ons ook mogelijk. Voor behandeling aan huis is verwijzing van de arts noodzakelijk. De behandelend Fysiotherapeut maakt zelf een inschatting of u werkelijk aan huis behandeld moet worden en ook voor hoelang. Als u op een gegeven moment weer in staat bent om naar de praktijk te komen, dan worden daar de resterende behandelingen gegeven.

 

 

Klachtenregeling

 

Als Fysiotherapeut proberen we u zo goed mogelijk te behandelen, te begeleiden en te adviseren. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling. Het is dan goed om u klacht kenbaar te maken, niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen.

Als praktijk hanteren we een klachtenregeling, waarbij u uw klacht kenbaar kunt maken. Doe dit bij voorkeur bij uw eigen Fysiotherapeut. Deze zal daar notitie van nemen en samen met u proberen tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot een andere medewerker binnen de praktijk of bij de praktijkhouder, dhr. R.M.G. Gorissen. Als er niet voor een oplossing binnen de praktijk kan worden gezorgd, dan heeft u de mogelijkheid om uw klachten bij een

3-tal instanties te deponeren., afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken, n.l. de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionale Tuchtcollege.

 

Meer informatie hierover en ook de adressen van de betreffende commissies kunt u vinden op: www.defysiotherapeut.com

 

 

Privacy en Persoonsgegevens

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de praktijk volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze verordening is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Deze gegevens moeten juist en volledig zijn, en moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk behandeld worden, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder verspreid worden dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uw gegevens worden in onze administratie dusdanig bewaard, dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 

 

Geheimhoudingsplicht

 

Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij vertrouwelijke informatie die ze van u krijgen of informatie waarvan ze het vertrouwelijke karakter hadden moeten begrijpen, niet aan derden mogen worden doorgegeven. Zonder uw schriftelijke toestemming mag dan ook geen informatie aan derden worden verstrekt.

 

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend  |  Privacyverklaring

PRAKTIJK INFORMATIE

 

 

Welkom bij Gorissen Terwint Fysiotherapie

Graag willen we u informeren over de gang van zaken in onze praktijk. Wij behandelen, informeren, adviseren en begeleiden u bij uw klacht(en), zodat u weer zo goed en snel mogelijk uw dagelijkse activiteiten kunt voortzetten. Naast Algemene fysiotherapie kunt u bij ons terecht voor sportfysiotherapie en acupunctuur

 

Openingstijden praktijk:MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagvan 07.30 tot 20.00 u.van 07.30 tot 20.00 u.van 07.30 tot 20.00 u.van 07.30 tot 20.00 u.van 07.30 tot 18.00 u.

Medewerkers

Het team van Gorissen Terwint Fysiotherapie bestaat uit:

Dhr. R.M.G. Gorissen, algemeen fysiotherapeut en acupuncturist. Hij is in 1982 afgestudeerd als fysiotherapeut en in 1988 als master of acupuncture en staat ingeschreven in het BIG-register, het Centraal Kwaliteits Register en is aangesloten bij de NVA. Naderhand heeft hij zich bekwaamd in de Sportfysiotherapie, in de methode Cyriax (gediplomeerd Cyriaxtherapeut), de methode McKenzie, de behandeling van Parkinsonpatiënten en taping.

 

Mevr. Y. Jacobs-Smeets, algemeen fysiotherapeute en in 1994 afgestuurd als fysiotherapeute. Naast algemene fysiotherapie heeft zij zich toegelegd op de behandeling van reumapatiënten (INDIRA-project OMC).

 

Dhr. R.E.J Terwint, Fysiotherapeut en Manueel therapeut heeft meer dan 5 jaar ervaring als sportinstructeur en is vervolgens in 2013 met de opleiding tot Fysiotherapeut aan de Hoge School Zuyd te Heerlen begonnen, die hij in 2017 afrondde. Aansluitend is hij de opleiding tot Manueel Therapeut gaan volgen aan het SOMT te Amersfoort. In 2020 sloot hij deze succesvol af met het behalen van zijn Master Manuele Therapie. In 2017 startte hij zijn eigen praktijk, Fysio Terwint Spaubeek en in 2020 heeft hij de praktijk van Jos van Stokkom overgenomen.

 

Wat kunt u bij ons verwachten?

Tijdens het eerste consult worden uw gegevens opgenomen in ons elektronische patiëntendossier. U moet zich kunnen legitimeren aan de hand van een geldig legititmatiebewijs.

 

Tevens zal er tijdens het eerste consult een vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarbij we uw klachten inventariseren en een behandelplan opstellen.

 

Heeft u een bepaalde voorkeur voor een fysiotherapeut, dan kunt u deze wens kenbaar maken en proberen wij met de planning daar rekening mee te houden. In principe blijft u gedurende de actuele behandelperiode bij de zelfde fysiotherapeut. Tijdens vakantie van de fysiotherapeut kan de behandeling tijdelijk overgenomen worden door een collega fysiotherapeut uit de praktijk of door een waarnemer (gediplomeerd fysiotherapeut).

 

Afspraak maken

Aanmelden voor een eerste afspraak kan persoonlijk in de praktijk of telefonisch tijdens de openingstijden van de praktijk. Aanmelden kan ook via de website onder de kop ‘Contact’ door uw gegevens in te vullen en in te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op.

 

Voor de volgende onderwerpen verwijzen wij naar onze reguliere website:

  • Voor de eerste afspraak heeft u nodig
  • Directe toegankelijkheid
  • Chronische indicatie
  • Zorgverzekeraars
  • Behandeling
  • Klachtenregeling
  • Privacy en Persoonsgegevens
  • Geheimhoudingsplicht

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend

Privacyverklaring