VERGOEDINGEN

 

 

Kinderen, tot 18 jaar, niet chronisch

 

De eerste 18 behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf de 19de behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandeling of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

 

Kinderen, tot 18 jaar, chronische

 

Alle behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed.

 

 

Volwassenen, 18 jaar en ouder, niet chronisch

 

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

 

Volwassenen, 18 jaar en ouder, chronische

 

Vanaf de 21ste behandeling wordt de fysiotherapeutische behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening van de patiënt of kunnen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Het aantal behandelingen of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Basisverzekering

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt voor het grootste deel de kosten van de gezondheidszorg. De overheid beslist wat er in het basispakket zit. U kunt zelf beslissen bij welke Zorgverzekeraar u zich aansluit. Ga naar onze Zorg-Verzekeringspagina en kijk met welke maatschappijen wij een contract hebben.

 

 

Aanvullende verzekering

 

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering voor de zorgkosten die niet zijn opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

 

Chronische indicatie

 

Met een chronische indicatie wordt hier bedoeld een aandoening waarvan wettelijk bepaald is dat u hier langdurig fysiotherapie voor nodig kunt hebben. Vaak is hiervoor een verwijzing van een specialist of verpleeghuisarts noodzakelijk. In sommige gevallen enkel een verwijzing van de huisarts. Voor een chronische indicatie is altijd een verwijzing nodig met daarop de diagnose van de huisarts/specialist/verpleeghuisarts.

 

 

DTF

 

DTF betekent Directe Toegang Fysiotherapie. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts meer nodig om een afspraak bij de fysiotherapeut te maken. Deze zal tijdens het eerste consult een screening doen of de klacht waarmee u komt ook tot het indicatiegebied van de fysiotherapeut behoort. Bij twijfel zal hij u terugverwijzen naar de huisarts. Voor het behandelen van de patiënten in de thuissituatie is voor een aantal verzekeringen ook een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend  |  Privacyverklaring

VERGOEDINGEN

 

 

Kinderen, tot 18 jaar, niet chronisch

De eerste 18 behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf de 19de behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandeling of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

Kinderen, tot 18 jaar, chronische

Alle behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed.

 

 Volwassenen, 18 jaar en ouder, niet chronisch

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

Volwassenen, 18 jaar en ouder, chronische

Vanaf de 21ste behandeling wordt de fysiotherapeutische behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening van de patiënt of kunnen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Het aantal behandelingen of de hoogte van het bedrag dat per jaar vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

 

De Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt voor het grootste deel de kosten van de gezondheidszorg. De overheid beslist wat er in het basispakket zit. U kunt zelf beslissen bij welke Zorgverzekeraar u zich aansluit.

Ga naar onze Zorg-Verzekeringspagina en kijk met welke maatschappijen wij een contract hebben.

 

Aanvullende verzekering

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering voor de zorgkosten die niet zijn opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Chronische indicatie

Met een chronische indicatie wordt hier bedoeld een aandoening waarvan wettelijk bepaald is dat u hier langdurig fysiotherapie voor nodig kunt hebben. Vaak is hiervoor een verwijzing van een specialist of verpleeghuisarts noodzakelijk. In sommige gevallen enkel een verwijzing van de huisarts. Voor een chronische indicatie is altijd een verwijzing nodig met daarop de diagnose van de huisarts/specialist/verpleeghuisarts.

 

DTF

DTF betekent Directe Toegang Fysiotherapie. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts meer nodig om een afspraak bij de fysiotherapeut te maken. Deze zal tijdens het eerste consult een screening doen of de klacht waarmee u komt ook tot het indicatiegebied van de fysiotherapeut behoort. Bij twijfel zal hij u terugverwijzen naar de huisarts. Voor het behandelen van de patiënten in de thuissituatie is voor een aantal verzekeringen ook een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

 

©2021 NovuSign-Maastricht  |  Aan de inhoud van deze website kan door de bezoeker geen recht worden ontleend

Privacyverklaring